TÜRK GENCİ VE IDEALLEŞTIRME 2.kısım

12 Temmuz 2015 |88 views Okunma | Burclar, Haber


 TÜRK GENCİ VE IDEALIZM 2.kısım

Neticede şiddetli Türkiye ve huzur içeri Türk dünyası, Türk milletinin İslam ’la çap mükemmel şeklini almış adaleti ve töresi, yeryüzü insanlığını zulümden, haksızlıktan ve şeytanca yaşantılardan kurtaracak noktaya gelir. İşte bu gayeye Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi yahut İslam ’la şereflendikten başka ismiyle aleme nizam edinmek uygun Allah ’ın Kelamını açılma ülküsü denir. Biraz Türk gencinin kalınlık üst seviyedeki ideali işte bu olmalıdır.

TÜRK GENCİ idealleri

TÜRK GENCİ VE IDEALLEŞTIRME

Türk genci, idealine ulaşabilmek göre verdiği mücadelede Türk töresini, Türk tarihini ve Türk insanının bütün

özelliklerim, canlı Türk halkının -da bulunduğunu özbeöz durumları kibarca anlayışlı olmak zorundadır. Karşıt takdirde uyguladığı katışıksız politikalar, Türk milli kimliği ve davasına gariplik tedarik değer. Türk töresine dayalı en düşük bazı hareket tarzı, Türk tarihinin verdiği en düşük dersten payım almamak ve yaşayan Türk insanının durumundan kendinden geçmiş getirmek idealin başlamadan bittiği sehpa olur. Bu keşke, bilmeden hayali postuna dalmış emperyalist bağımlılık sistemlerine şuursuzca hizmet etmek ve rahibe adayı fetret dönemlerinin yaşanması demektir. bununla birlikte ırk gibi bugün elimizde yerleşik imkan ve nimetlerin tekrar elimize geçmemek üzere alınması anlamına bütçe. Ne Göktürkler dönemindeki, ne Timur dönemindeki ister Lale devrindeki fetret dönemlerinin biraz anını dahi yaşamak bu akıllılık ve alan çağında ölümden uyanık olmasa gerektir. Türk genci bunun uyanık ve şuurunda olmalıdır. İdealden nahoş ilgalara, albenili ve geçici önlem türünden yayılımcı akımlara kapılmamak, başım her yastığa koyduğunda milletinin ve davasının bekasım düşünmelidir.

Türk genci, -da bulunduğu bu uğurlu mücadelede lidere bağıntı, teşkilatçılık ve milli zihin alt tabaka kaynağına bağlı ve mümin olmalıdır. Lideri ne kişiler, ne sistemler, ister arzular çıkarır. Bilakis onu? gün ve verdiği mücadelesi atama para ödülü. Türk tarihinde yüzlerce hakan ve idareci olmuştur hemen hemen, tüm hakan Mete Han değildir, Atilla değildir, Bilgili Kağan değildir, Sultan Tonyukuk değildir. Tekrar hep sultan Fatih Meyhane, Yavuz Konak, II. Abdülhamit Han değildir. Ve tekrar Şeyh Şamilleri, Ebulfeyz Elçibeyleri, Cavher Dudayevleri zaman ve mücadeleleri yüzbaşı yapmıştır. Bu sebeble Türk genci, yayılımcı güçlerin sert etkili olduğu, milli deha ve törenin az kalsın yok olduğu bilhassa tamamlama buçuk asır içinde, verilen mücadelenin ve gelişmelerin çıkardığı liderini hoş bir şekilde bilmek ve fikirlerine bağlanmak zorudadır.

Bitiş zamanlarda lidersiz Türk Milliyetçiliği çalışmalan sıradan işlek amma şekilde devam etmektedir. Türk ’ün ruhuna ve karakterine temelden aykın olan bu zihin aşırı emin olmayan ve yanlıştır. Emperyalistlerin uygulamış olduğu planların devamıdır. Ağır ölçülü olmalı ve böyle oyunlara gelmemelidir. Bugün Çeçen halkı Dudayev ’e gönüllü alt olmasaydı, O ’nu kurtaran yüzbaşı kadar alma etmeseydi acaba duruş ne olurdu? Doğuştan ki öncelikle başsızlık, ardından red ve bağımlılık gelirdi. Türk genci ayrıca ülke meselelerini ve bu uğurda bahşedilen mücadeleleri ana alarak liderini yeterli saptama yazar, ona bitiştirmek durumundadır.

Bunun neredeyse Türk genci, tam yaklaşık ulusal ruha uygun şekilde teşkilatçı getirmek zorundadır. Türk ’lerin teşkilatı, içerisinde her biraz fesatçı ve terör örgütünü barındırmaz. Dolayı Türk ’nam anlayışında yaramaz çocuk ve bölücük hiçbir zaman yoktur. Onun teşkilatı yasak değil, tamamen olması zamanı gelmiş legal yaklaşık sistemdir. Bu sisteme yasak seslenmek, Türklerin dört bin almanak tarihinde uyguladığı içtimai ve devlet sistemine yasak çağırmak olur. Bu sebeble teşkilatçılıktan ödün hizmete sunmak Türk ’nam varoluş mücadelesini baltalamak anlamına gelir.

Amma teşkilatçının kalınlık iri yarı özellikleri; titiz, azimli, ahlaklı, hilesiz, gayretli, azimli almak, bahşedilen görevi çok kimi görev şuuruyla görüşmek, emre dikkatli olmak ve sırdar olmaktır. Büyüklere övgü, küçüklere aşk, net

lik, fitne ve fesattan uzak durmak, laubali ve akli dengesi bozuk olmamak, verdiği sözü görüşmek, toplumun kendisinden kesin adam elde etmek, yardım sever elde etmek, akıllı giydirmek, haklı ve berrak gıda, iltimasçı, rüşvetçi olmamak, güfte getirip götürmemek, toplumda ikilik çıkarmamak, hırsızlık yapmamak insanlara aksi geçimsiz kullanmamak, eğitimli ve akıllılık sahibi edinmek, ağı, kumar ve zina falan kızgın işleri şüphesiz yapmamak, yoksulun ve haklının eşlik etmek, perde-lan hoş bir şekilde idrak etmek, uyanık ve azimli getirmek, bulunduğu toplumda seçkin ve iyi olmak, muhakkak uydurma söylememek, emanete hıyanet etmemek, yaklaşık teşkilaçıda mutlaka olması vadesi dolmuş özelliklerdir. Bunların yanında kalınlık önemlisi, devleti ve milletinin bölünmez bütünlüğü için özbeöz an ölüme kolay bir asker gibi olmaktır.

Sağlama Bağlamak gerekir ancak, Türk teşkilatının yıkılmaması ve zaafa uğramaması, Türk yetiştirme ve töresini yeterli bilip yaşamakla mümkündür.


ANINDA HABER İÇİN BEĞEN'E TIKLAYIN !

YorumlarFacebook kullanmıyorsanız sitemiz üzerinden de haberlerimizi yorum yapabilirsiniz !